Hark, a Vagrant: Sexy Batman
Hark, a Vagrant: Lester Pearson
Hark, a Vagrant: Nancy Drew 3
Hark, a Vagrant: Batch of Comics 9
Hark, a Vagrant: Christmas 2005
Hark, a Vagrant: New York Sketches
Hark, a Vagrant: Teens 5
Hark, a Vagrant: Javert
Hark, a Vagrant: Guest comic - Jess Fink (Darwin)
Hark, a Vagrant: Crusoe
Hark, a Vagrant: Dracula
Hark, a Vagrant: Pony Returns
Hark, a Vagrant: King Lear
Hark, a Vagrant: Courtly Love
Hark, a Vagrant: gangsters